درمان پزشکی سکته مغزی-فیزیوتراپی۰۹۱۲۲۶۵۵۶۴۸مرکز طب فیزیکی،توانبخشی تهران،کرج،قم - فیزیوتراپیست جان پور (فیزیوتراپی،گفتار و کاردرمانی در م

طنز

www.NamaStar.ir

توضیحات :

درمان پزشکی سکته مغزی-فیزیوتراپی۰۹۱۲۲۶۵۵۶۴۸مرکز طب فیزیکی،توانبخشی تهران،کرج،قم - فیزیوتراپیست جان پور (فیزیوتراپی،گفتار و کاردرمانی در منزل تهران) - تماشا


نمایش ویدئو در وب سایت شما :

0 نظر