امام خمینی (ره)، الگوی موفق استفاده از فرصت

مذهبی

www.NamaStar.ir

توضیحات :

متن کلیپ: حضرت امام يك سال تركيه تبعيد بود. من اين را از حاج آقا مصطفي شنيدم. پسر آقا! كه وقتي آقا تركيه بود، پرده را كنار كند، گفتند: آقا شما پرده را كنار نكن. لامپ را روشن كنيد، به ما گفتند كه امام از نور خورشيد استفاده نكند. پرده را بكشيد و لامپ را روشن كنيد. در اتاقي كه ايشان حق نداشت از نور استفاده كند، يك دور فقه نوشت. ما دانشمنداني داشتيم در زندان كتاب نوشتند. افرادي داشتيم با نداشتن كتاب، فيض كاشاني حدود دويست كتاب علمي نوشت كه امام فرمود: ما از ورق زدن كتاب‌هاي فيض كاشاني مچمان درد مي‌گيرد. كامپيوتر هم نبود، اين امكانات هم نبود. استفاده از فرصت! پیام کلیپ: زندگی دنیا فرصتی است تا برای خانه آخرتمان توشه جمع آوری کنیم. دسته بندی کلیپ: استفاده از فرصت های عمر


نمایش ویدئو در وب سایت شما :

0 نظر