انسان یعنی روزها

مذهبی

www.NamaStar.ir

توضیحات :

متن کلیپ: اميرالمؤمنين مي‌فرمايد: «إنما أنت عدد أيام» (غررالحكم/ص159) انسان عدد ايام است. انسان يعني روزها! هر يك روزي كه مي‌رود، يك تكه از عمرت مي‌رود. مثل آدمي كه اتاق عمل مي‌برند، انگشت راستش را قطع مي‌كنند، بعد انگشت دوم، بعد انگشت سوم، يعني لحظه لحظه، انسان عمر است. «إنما» يعني فقط، «إنما أنت عدد» تو فقط چند روزي. «فكل يوم يمضي عليك‏» هر روزي كه از تو مي‌گذرد، «يمضي ببعضك‏» هر روزي كه مي‌رود يك تكه از خودت مي‌رود. يعني مثل يخ داريم آب مي‌شويم. يا درس، يا كار مفيد، يا خدمت، يا فكر، يا تدبير! پیام کلیپ: زندگی دنیا فرصتی است تا برای خانه آخرتمان توشه جمع آوری کنیم. دسته بندی کلیپ: استفاده از فرصت های عمر


نمایش ویدئو در وب سایت شما :

0 نظر