بهره‌گيري از فرصت براي دعوت به دين

مذهبی

www.NamaStar.ir

توضیحات :

متن کلیپ: ابراهيم از فرصت استفاده كرد. ستاره خداست، نه! ماه خداست؟ نه. خورشيد خداست؟ نه. «لا أُحِبُّ الْآفِلينَ» (انعام/76) اينهايي كه تحت تأثير و غروب مي‌كنند، كسي كه تحت تأثير هستند قرار مي‌گيرد، خدا نيست. موسي استفاده كرد. كي؟ چاشتي. چه روزي؟ روز تعطيلي. تازه تعطيلات هم يك وقت روز عزا است تعطيل است، مثل عاشورا، يكبار روز زينت. نمي‌گويد: تعطيلي غمناك. مي‌گوييد تعطيل شادي! نگفت: «موعدنا يوم العطله» اگر مي‌گفت: «يوم العطله» يعني روز تعطيلات. خوب تعطيلي هم شامل عزا مي‌شود و هم عروسي. مي‌گويد: نه روزي كه هم تعطيل باشد و هم يك خنده‌اي به لب مردم باشد. امام باقر(ع) دستور داد ده سال در سرزمين منا عزاداري كنند، چون در مكه در كوچه و پس كوچه‌ها و خانه‌ها پخش هستند. در مدينه پخش هستند. در عرفات پخش هستند. منا مثل ته قيف مي‌ماند. يك گوشه‌ي تنگ است كه همه‌ي حاجي‌ها بايد در اين گوشه‌ي تنگ بروند به شيطان سنگ بزنند. امام باقر فرمود: ده سال آنجا براي من عزاداري كنيد كه چرا مرا كشتند؟ چه كسي مرا كشت؟ چرا بني عباس چنين كردند؟ يعني استفاده از فرصت. امام سجاد از هر فرصتي استفاده مي‌كرد كربلا خاموش نشود. مثلاً مي‌ديد قصاب گوسفند مي‌كشد، پرسيد به اين گوسفند آب داديد؟ مي‌گفت: بله! گوسفند را آب ندهيم نمي‌كشيم. آنوقت شروع مي‌كرد به گريه كردن. آقا چرا گريه كردي؟ خوب تو اين گوسفند را آب دادي. پدر ما را لب تشنه كنار نهر آب كشتند و آب ندادند. يعني ماجراي كربلا را به هر مناسبتي روشن مي‌كند. استفاده از فرصت.


نمایش ویدئو در وب سایت شما :

0 نظر