گل 26: ابن سینا و معجم البلدان، دو الگوی موفق استفاده از فرصت

مذهبی

www.NamaStar.ir

توضیحات :

متن کلیپ: يك نمونه‌اي از افرادي كه از عمرشان استفاده كردند برايتان بگويم. 1- ابن سينا، بوعلي سينا كه روزها كار حكومتي داشت و شب‌ها تحقيق مي كرد. چهل كتاب و صد و بيست رساله نوشت. با اينكه بوعلي سينا عمرش كم بود. 2- شخصي از دانشمندان به نام صاحب معجم البلدان. برده بود. اربابش براي تجارت به شهرها مي‌رفت، او را مي‌فرستاد، او هم از وضعيت شهرها يادداشت تهيه مي‌كرد. يك دور كتاب نوشت. آقايش مي‌گفت: مثلاً سبزوار برو، يا جيرفت برو، يا مراغه برو اين كار را بكن، ضمن اينكه مأموريت تجاري داشت، ولي اوضاع شهر را هم مي‌نوشت. آثار باستاني شهر، راجع آن منطقه كه اطلاعات كسب مي‌كرد مي‌نوشت. پیام کلیپ: ابن سینا و معجم البلدان دو الگوی موفق برای استفاده از فرصت های عمر هستند. ابن سینا، در حالی که عمر کوتاهی داشت اما توانست کتاب های علمی زیادی تالیف کند.


نمایش ویدئو در وب سایت شما :

0 نظر