گل 28: کار علمی، حتی با مرگ فرزند (1)

مذهبی

www.NamaStar.ir

توضیحات :

متن کلیپ: يكي از علما ميرحامد حسين هندي است. اين را حالا شما جوان هستيد كتابي به نام «عبقات» دارد. حضرت امام خميني فرمود، اين جمله‌اي كه مي‌گويم حرف امام است. بر علما لازم است كتاب عبقات را احيا كنند و چاپ كنند. بسيار كتاب مهمي است. درباره‌ي حقانيت اميرالمؤمنين است. خبر فوت بچه‌اش را دادند. ايشان ناراحت شد اما گفت: فعلاً وقتي براي حضور در مراسم ندارم. من را تنها بگذاريد تا چند سطر ديگر بنويسم، آن لحظه‌هاي آخر من براي تشييع جنازه مي‌آيم. يعني حتي پسرش مرد، دست از مطالعه برنداشت. قربان خودمان برويم، از چند روز قبل از عيد تا چند روز بعد از عيد بيست روز يك ضرب تخمه‌ي كدو مي‌شكنيم. البته گاهي هم تخمه‌ي هندوانه... بيست روز يك ضرب... سه ماه يك ضرب تعطيل است. سالي صد روز تا صد و پنجاه روز درس است، استفاده از فرصت. پیام کلیپ: از فرصت های عمرمان ، نهایت استفاده را ببریم.


نمایش ویدئو در وب سایت شما :

0 نظر