گل 33: خاطره ای از علامه تستری (ره)

مذهبی

www.NamaStar.ir

توضیحات :

متن کلیپ: يك خاطره براي شما بگويم. يك علامه‌ي تُستري داشتيم در شوشتر. زمان شاه مرحوم مطهري اهواز آمد و گفت: مي‌خواهم شوشتر بروم. من هم اهواز بودم. گفتم: شوشتر براي چه تشريف مي‌بريد؟ گفت: مي‌روم دو كار كنم. يكي آيت الله ربّاني املشي آنجا تبعيد است. زمان شاه آنجا تبعيد بود، او را ببينم. يكي هم علامه تُستري! گفتم: خوب آشنا شديم و ما هم رفتيم. علامه تُستري كتاب‌هاي بسيار ارزنده‌اي دارد. قاموس الرجال دارد. كتاب‌هاي خيلي مفيدي دارد. من رفتم در را زدم و ديدنش رفتم. پيرمردي حدود نود ساله بود. خدا رحمتش كند. يك كتابي ايشان نوشته به نام «اوائل» كه تقريباً اندازه‌ اين قرآن است. «اوائل» يعني اول كسي كه، اول چيزي كه، من گفتم اين همه اول را از كجا آورده؟ مثلاً الآن در سالن را ببنديم، بگوييم: هركس مي‌خواهد برود يك اول بگويد. همه‌ي شما تا شب مي‌مانيد. اين همه اول از كجا جمع كرده است؟ رفتم خدمت آيت الله استادي از مدرسين قم و امام جمعه‌ي موقت قم، گفتم: اين كتاب را چطور مي‌شود نوشت. اين همه اول را از كجا آورده است؟ گفت: اين كتاب‌ها را كسي كه مي‌خواهد بنويسد بايد از اول جواني‌اش نيت كند يك كتاب اول را بنويسد. بعد يك جعبه‌ي قوطي كنارش باشد، در طول هشتاد سال هروقت در كتاب‌ها به يك چيزي رسيد كه نوشته بود اول كسي كه، اول چيزي كه فوري آن را بنويسد و در يك قوطي بياندازد، آخر عمرش اين قوطي پر مي‌شود كتاب اوائل مي‌شود. الآن چه؟ الآن كامپيوتر است. شما برو در كامپيوتر بنويس اول كسي كه... هرچه اول كسي است مي‌آيد. اول چيزي كه، يعني آن كتابي كه هشتاد سال طول مي‌كشيد الآن دو دقيقه طول مي‌كشد. يعني هشتاد سال، دو دقيقه شده است. اين شرايط قديم نبوده است. هشتاد سال، دو دقيقه شده است. استفاده از فرصت. پیام کلیپ: از فرصت های عمرمان ، نهایت استفاده را ببریم.


نمایش ویدئو در وب سایت شما :

0 نظر