گل 51: مثال استاد قرائتی در مورد سلام قبول و سلام باطل

مذهبی

www.NamaStar.ir

توضیحات :

متن کلیپ: من در خيابان تهران راه مي‌روم، بعضي‌ها نمي‌شناسند مي‌گويند: سلام عليكم، مي‌گويم: سلام عليكم! همينطور نگاه مي‌كند، مي‌گويد: اين قرائتي نبود كه در تلويزيون است؟ برمي‌گردد مي‌گويد: ببخشيد آقاي قرائتي هستيد؟ مي‌گويم: بله! مي‌گويد: همان كه در تلويزيون است؟ مي‌گويم: بله. مي‌گويد: سلام عليكم! مي‌گويم: سلام اولي درست بود. چون سلام اولي براي خدا بود، سلام دومي به خاطر تلويزيون است. سلام اولي درست است. پیام کلیپ: سلام کردن به دیگران باید برای رضای خداوند باشد.


نمایش ویدئو در وب سایت شما :

0 نظر