گل 52: خاطره شیرین استاد قرائتی در مورد خدمت به افراد با تقوا

مذهبی

www.NamaStar.ir

توضیحات :

متن کلیپ: (مخصوص سایت ستاره اطلاعات) خدمت به افراد با تقوا، اگر قرار است به افراد با تقوا و بي‌تقوا خدمت كنيم، با تقوا بود، چون اين دخترها تقوا داشتند. دليل تقوايشان چه بود؟ گفتند: كنار مي‌ايستيم، كه تنه‌ي ما به تنه‌ي مردها نخورد. خدمت به افراد با تقوا. اگر قرار است وام بدهيم، به يك جوان مسجدي وام بدهيم برود داماد شود. اگر قرار است وام بدهيم، به يك طلبه‌اي بدهيم كه تيزهوش است. طلبه‌ي تيزهوش! نمي‌دانم حالا فاميل‌هايش راضي هستند يا نه؟ مرحوم شد. حالا اسم نمي‌بريم، يكي از مراجع بزرگواري كه اخيراً از دنيا رفت، ايشان جوان كه بود طلبه بود، پاي درس استاد اشكال مي‌كرد. يك كسي آمده بود براي درس استاد، ديد اين طلبه خيلي دارد با استاد بحث علمي و كشتي مي‌گيرد و چانه مي‌زند، بعد از درس گفت: آقا من كه نمي‌دانم استاد چه گفت، شما چه گفتي. ولي فهميدم كه شما چانه مي‌زني و استاد هم چانه زدن شما را مي‌پسندد. اگر شما مي خواهي رشد علمي كني من خرجي شما را تا آخر عمر مي‌دهم. من تاجر هستم. ايشان گفت: شما مي‌تواني من را نجف بفرستي؟ چون من علماي قم را ديدم. مي‌خواهم علما و مراجع نجف هم درسشان را ببينم. مي‌گويد: برو نجف خانه، خرجي، مسكن، يك بيست سال ايشان خرج اين طلبه را مي‌دهد، و ايشان علماي نجف و درسها را مي‌بيند و برمي‌گردد. يكي از مراجع مهم ايران مي‌شود. ايران و عراق و جاي ديگر. به خاطر اينكه يك تاجر فهميد اين طلبه تيزهوش است، گفت: خرجت با من! گاهي وقت‌ها يك جوان است كه اگر خرج اين را بدهي، بوعلي سينا دوم مي‌شود. يك دختر باتقوا، يك پسر با تقوا، خدمت به افراد با تقوا. پیام کلیپ: سلام کردن به دیگران باید برای رضای خداوند باشد.


نمایش ویدئو در وب سایت شما :

0 نظر