آموزش زبان انگلیسی توسط سریال

آموزشی

www.NamaStar.ir

توضیحات :

"خب کی قراره این عشق جدیدتو ببینم؟" -"متاسفانه یه کم با دایان به مشکل برخوردم. از بچه‌داری کردنم راضی نبود و یه پیام صوتی پر سر و صدا برام گذاشته." -"ولی من مطمئنم اگه ازش عذرخواهی کنی بیخیالش میشه." Rough patch: Having lots of problems. A period of trouble, difficulty or hardship. به مشکل خوردن. درگیر مشکلات زیادی بودن. Get over it: Move on. Let go. Forget about something in order to alleviate its pain. بیخیال چیزی شدن. فراموش کردن اتفاقات گذشته.


نمایش ویدئو در وب سایت شما :

0 نظر