آموزش زبان انگلیسی توسط سریال

آموزشی

www.NamaStar.ir

توضیحات :

-"خب، من آرزومه روزی رو ببینم که بانوان مشغول در دولت واقعاً به عنوان آدمایی در دولت دیده بشن. اما تا اون زمان، من تلاشمو می‌کنم تا شهر پانی، وطن شگفت‌انگیز خودمو، به اون خوبی که میتونه باشه برسونم. نظرت چیه؟" -" به نظرم جمله اول و جمله آخرو باید حذف کنی و همه‌ی سطرای دیگه رو! و به جاش بری پشت میکروفون و با صدای خیلی بلند به مدت هشت دقیقه میو میو کنی!" Long for something: To have a very strong desire or yearning for sb or sth. آرزوی چیزی رو داشتن. اشتیاق به چیزی. As good as it can be: Having the best outcome. Nothing better to be possible. بهترین حالت ممکن.


نمایش ویدئو در وب سایت شما :

0 نظر