آموزش زبان انگلیسی توسط سریال

آموزشی

www.NamaStar.ir

توضیحات :

-"نمی‌خوام پز بدم ولی تو 29 برداشتی که داشتیم فقط سه بار حالم خراب شد." -"وایسا، رندی قرارداد هرمانسون رو فرستادی مرکز شهر؟" -" آره انجامش دادم. اونارو فرستادم مرکز شهر!" -"چرا اونطوری میگی؟ هیچ وقت نرسیدن به اداره شعبه مرکز شهر." -"اونا... فقط برای اینکه متوجه بشم در مورد یه موضوع صحبت میکنیم. عبارت فرستادن مرکز شهر یه اصطلاح برای پاره پاره کردن یه سند نیست؟!!" 'Being on the same page': Of two or more people, thinking in the same manner; having the same general outlook or position. در مورد موضوعی توافق داشتن، در مورد یک موضوع خاص صحبت کردن. 'Bragging about something': To speak with pride, often with too much pride, about something you've done or something you possess. در مورد چیزی لاف زدن، چیزی یا کاری رو بیش از حد بزرگ کردن.


نمایش ویدئو در وب سایت شما :

0 نظر