آموزش زبان انگلیسی توسط سریال

آموزشی

www.NamaStar.ir

توضیحات :

-"هی! نظرت چیه همه‌مون بریم یه نوشیدنی بگیریم؟ خستگیمون در بره؟ همه داشتن به سختی کار می‌کردن." Blow off some steam: To relax and release from exhaustion. خستگی در کردن. تفریح و تمدد اعصاب.


نمایش ویدئو در وب سایت شما :

0 نظر