آموزش زبان انگلیسی توسط سریال

آموزشی

www.NamaStar.ir

توضیحات :

-"جایی تشریف میبری؟!" -"نه من فقط داشتم...." -"داری ماشینو تعمیر میکنی. به نظر میرسه داری نقشه میریزی مارو بپیچونی و بری ازینجا." -"ببین باید دوستامو نجات بدم. اونا فقط برای 15 یا 20 ساعت ژنراتور دارن، بعدش خواهند مرد." -"پس چرا داری دزدکی اینکارو میکنی؟" -"اون مامور جنگل بانی به من اعتماد نداره. قبول نمیکنه." -"چون دلیلی نداره که بهت اعتماد کنه همین طور من." -"من میتونم هممونو نجات بدم دوتا جیپ تو دره دارم. همه چیزی که میخام دوتا باتریه، صبح برمیگردم و هممون میتونیم بریم ازینجا." 'Cutting out of someplace': To abandon somebody at someplace. پیچوندن کسی و از جایی رفتن. 'Sneaking around': To move past or attempt to move past someone or something in a sneaky, furtive manner so as not to be noticed. دزدکی از جایی فرار کردن. یواشکی در رفتن! 'Go for it': decide on; choose. قبول کردن چیزی، تصویب کردن چیزی یا کاری.


نمایش ویدئو در وب سایت شما :

0 نظر