آموزش زبان انگلیسی توسط سریال

آموزشی

www.NamaStar.ir

توضیحات :

-"آرکیدین چیه؟!" -"اوه،فقط یه ساختمون قدیمیه خوشگله که استاد موزبی میخاد تیکه تیکش کنه!" -"چی؟!نه استاد موزبی عاشق ساختمونای قدیمیه. اون اینکارو نمیکنه درست نمیگم تد؟!" 'Tear down': An act of completely dismantling sth. تیکه تیکه کردن چیزی، داغون کردن چیزی.


نمایش ویدئو در وب سایت شما :

0 نظر