آموزش زبان انگلیسی توسط سریال

آموزشی

www.NamaStar.ir

توضیحات :

-"یکم آروم شدم که دولت تقاضامونو پاسخ داد و شمارو فرستاد اینجا.چون راستشو بخای هرچی که داره اینجا اتفاق میفته خیلی فراتر از سطح ماست." 'Way over our heads': More complex or confusing than one can understand, beyond one's comprehension. چیزی فراتر از سطح درک و توانایی کسی بودن.


نمایش ویدئو در وب سایت شما :

0 نظر