آموزش زبان انگلیسی توسط سریال

آموزشی

www.NamaStar.ir

توضیحات :

-"بچه ها یادتون هست که مکس یکی از دوستای زمان دانشکده حقوق مارشال بود که رابین داشت حسابی خوشش میومد ازش." 'Hit it off': Be naturally friendly or well suited. با کسی طرح دوستی ریختن، با کسی گرم گرفتن.


نمایش ویدئو در وب سایت شما :

0 نظر