لطفا نیکولا تسلا را بشناسید (5)

آموزشی

www.NamaStar.ir

توضیحات :

مستند نیکولا تسلا در 9 بخش و هر بخش 5 دقیقه می باشد. فردی که اختراعات او زندگی ما را دچار تغییراتی بزرگی کرده است.


نمایش ویدئو در وب سایت شما :

0 نظر