بچه که بودیم قضاوت نمی کردیم
بچه که بودیم قضاوت نمی کردیم

کانال شعر و ادب


بچه که بودیم
قضاوت نمی کردیم
همه یکسان بودند
بزرگ که شدیم
قضاوتهای درست و
غلط باعث شد
که اندازه دوست داشتنمون
تغییر کنه
کاش هنوز همه رو
به اندازه
بچگی دوست داشتیم
کاش

منبع :

🆔 @Khoda 💟


0 0