اتصال کامپیوتر به سوئیچ
اتصال کامپیوتر به سوئیچ

2٫ اتصال شبیه سازی شده و مجازی با استفاده از برنامه Packet Tracer


اتصال کامپیوتر به سوئیچ در دو حالت انجام می شود:
1٫ اتصال واقعی و کار کردن با سوئیچ های فیزیکی در رک
2٫ اتصال شبیه سازی شده و مجازی با استفاده از برنامه Packet Tracer

*
اتصال کامپیوتر به سوئیچ در حالت واقعی دو روش دارد:
1٫ راه اندازی ssh یا telnet در دسترسی های راه دور در سوئیچ و سپس استفاده از PuTTy برای اتصال که در جلسات آینده به آن پرداخته می شود.
2٫ برای اتصال کامپیوتر به سوئیچ از یک کابل کنسول استفاده می شود. کابل کنسول در حقیقت یک کابل Rollover است. در کابل rollover اتصال بصورت 1به8 و 2به7 و 3به6 و 4به5 و 5به6 و 6به5 و 7به2 و 8به1 می باشد. با استاندارد های کابل straight و کابل Cossover فرق دارد.

*

*

 

یک سر کابل یا سوکت Rj45 به پورت کنسول سوئیچ وصل می شود و سر دیگر کابل به پورت com یا سریال کامپیوتر اتصال دارد.

*

*

بعد از اتصال کابل کنسول با استفاده از برنامه Hyper terminal می توانیم به کانفیگ سوئیچ بپردازیم.
تنظیمات اولیه بصورت زیر است.

*

*

نکته
در این دوره با استفاده از یک Access Server به سوئیچ ها وصل می شویم. بدین صورت که با استفاده از telnet به access server وصل شده سپس نام سوئیچ را وارد کرده و لاگین می کنیم.

• Access Serevr Switch
o ip: telnet 10.10.104.12
o user: user
o pass: user
o type: sw1-sw2-sw3-sw4-sw5

اتصال کامپیوتر به سوئیچ در برنامه Packet Tracer
در این دوره از شبیه ساز شبکه به نام Packet Tracer برای شبیه سازی سوئیچ و روتر واقعی استفاده می شود. آنرا می توانید از این لینک دریافت کنید.
سوئیچ مورد استفاده در packet tracer در این جلسه سوئیچ 2960 می باشد. از لیست سوئیچ ها آن را انتخاب کنید.

*

*

از لیست End Devices هم می توانید یک کلاینت انتخاب کنید.

*

*

یک کامپیوتر و یک سوئیچ 2960 انتخاب کنید.

*

*

کابل کنسول را انتخاب کنید.

*

*

روی کامپیوتر کلیک کنید. گزینه RS232 را انتخاب کنید.

*

*

روی سوئیچ 2960 کلیک کنید. گزینه Console را انتخاب کنید.

*

*

شکلی شبیه به شکل زیر ایجاد می شود. در اینجا کامپیوتر با کابل کنسول به سوئیچ متصل است.

*

*

برای رفتن به CLI یا Command Line Interface یعنی محیط Command در سوئیچ دو راه وجود دارد.
1٫ از طریق PC و برنامه Hyper Terminal مجازی آن
2٫ از طریق خود سوئیچ
• از طریق PC و برنامه Hyper Terminal مجازی آن
روی کامپیوتر کلیک کنید. دنبال Terminal بگردید. کلیک کنید.

*

*

• از طریق سوئیچ
روی سوئیج کلیک کنید. CLI را پیدا کنید.

*

*

در هر دو حالت می توانید وارد محیط Command شوید یا به خط فرمان CLI دسترسی پیدا کنید.

شروع کدها
حالات (Mode) سوئیچ
سوئیچ در چندین mode کار می کند که مهمترین آن ها سه mode زیر است:

1٫ user mode
2٫ enable mode یا privilage mode
3٫ configure mode
***
Switch>
Switch>enable
Switch#
Switch#disable
Switch#configure terminal
Switch(config)#

***

***

در خط دوم در user mode هستیم. ابتدایی ترین Mode در سوئیچ این Mode است.
در خط سوم با دستور enable وارد enable mode یا privilege Mode می شویم.
در خط چهارم در Mode enable قرار داریم.
در خط پنجم با دستور disable به Mode user بر می گردیم.
در خط ششم با دستور configure terminal وارد Config Mode می شویم.
در خط آخر هم در Configure mode قرار داریم.

نکات
1٫ پایین ترین سطح دسترسی در user mode است.
2٫ سوئیچ در حالت enable mode دارای 15 حالت می باشد. از 0 تا 15 که هر کدام ار این mode ها دارای سطح دسترسی های محدودی است. بیشتری سطح دسترسی در enable mode برابر 15 است. دقت شود که دو دستور enable 15 و enableیکی هستند.
3٫ بالاترین سطح دسترسی در config mode است. در این mode دستورات به کار رفته برای کانفیگ استفاده می شود.
4٫ مخفف enable برابر en است.
5٫ مخفف disable برابر disa است.
6٫ مخفف configure terminel برابر config t است.

نحوه تغییر نام hostname:

Switch(config)#hostname lOve
lOve(config)#

*

با دستور hostname می توان برای سوئیچ خود یک نام انتخاب کرد.

*

*

نکات
1٫ نام گذاری سوئیچ ها این امکان را می دهد که در شبکه های بزرگ lan switch به راحتی بتوان با سوئیچ مورد نظر ارتباط برقرار کرد و درصد اشتباه در یافتن سوئیچ کاهش یابد.
2٫ hostname معادل آیپی می باشد. به جای وارد کردن آیپی می توان از hostname استفاده کرد. البته این بیشتر در لنوکس کاربرد دارد.

ایمن کردن پورت کنسول

lOve(config)#line console 0
Login
Password 123456
Exit

*

*

نمایش اینترفیس ها به همرا آیپی :

lOve#show ip interface brief

*

*

انتخاب اینترفیس fastethernet 0/1 :

 

lOve(config)#interface fastethernet 0/1

*

*

نمایش لیستی از سرعت های مختلف روی پورت

lOve(config-if)#speed ?
lOve(config-if)#speed 100
lOve(config-if)#speed 10

*

*

 در خط دوم با دستور speed و یک علامت سوال بعد از آن می توانیم اطلاعاتی در مورد این دستور بدست آوریم.
در خط سوم سرعت پورت fastethernet 0/1 که در مرحله قبل انتخاب شد برابر سرعت 100Mbps می شود.
در خط آخر سرعت پورت fastethernet 0/1 که در مرحله قبل انتخاب شد برابر سرعت 10Mbps می شود.

انتخاب نوع duplex

?lOve(config-if)#duplex
lOve(config-if)#duplex full
lOve(config-if)#duplex half

*

*

 در خط دوم با دستور duplex و یک علامت سوال بعد از آن می توانیم اطلاعاتی در مورد این دستور بدست آوریم.
در خط سوم پورت fastethernet 0/1 که در مرحله قبل انتخاب شد را Full Duplex می کنیم.
در خط آخر پورت fastethernet 0/1 که در مرحله قبل انتخاب شد را Half Duplex می کنیم.

Shortcut ها و Help :

?#(lOve(config
?lOve(config)#command

در خط دوم کدهای قابل اجرا در این mode config نمایش داده می شود.
در خط سوم کدهای قابل اجرا با command و سازگار با آن نمایش داده می شود.

نکته
می توانید از کلید های جهتی بالا و پایین برای بازگشت به دستورات قبل و بعد تایپ شده استفاده کنید.
می توانید از کلید Tab برای کامل شده دستورات استفاده کنید.
می توانید از کلید های ترکیبی crtl+a برای رفتن به ابتدای خط فرمان استفاده کنید.
می توانید از کلید های ترکیبی crtl+e برای رفتن به انتهای خط فرمان استفاده کنید.
می توانید از کلید های ترکیبی Esc+b برای رفتن به یک کاراکتر عقب تر استفاده کنید.
می توانید از کلید های ترکیبی Esc+e برای رفتن به یک دستور عقب تر استفاده کنید.
علامت ^ نشان دهنده شروع دستوری که باعث خطا شده است می باشد.
تگ CR یا این تگ نشان دهنده این است که دستور مربوطه به تنهایی قابل اجرا است.
پایان قسمت سوم آموزش ccna

 0 0