آیا می دانید کل ظرفیت جدید برقی آمریکا از چه انرژی ای است؟
آیا می دانید کل ظرفیت جدید برقی آمریکا از چه انرژی ای است؟

بسیاری از کشورها برای تأمین انرژی شان، بیشتر بر زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی متکی هستند. اما وابستگی به سوخت های فسیلی یک مشکل بزرگ به همراه دارد. مشکل این جا است که میزان سوخت های فسیلی محدود است و در نهایت به اتمام خواهند رسید یا زمانی فرا می رسد که استخراج باقی مانده آن بسیار گران تمام خواهد شد.


همچنین سوخت های فسیلی باعث آلودگی هوا، آب و خاک می شوند و گازهای گلخانه ای تولید می کنند که باعث گرم شدن کره زمین می شوند.

در این شرایط منابع انرژی تجدیدپذیر جایگزین های پاکی برای سوخت های فسیلی هستند. البته آنها هم بدون مشکل نیستند اما آلودگی بسیار کمتر و گازهای گلخانه ای کمتری تولید می کنند و تمام هم نمی شوند.

 

منابع انرژی تجدیدپذیر عبارتند از: 

1-انرژی خورشیدی 

2-انرژی باد 

3-انرژی برقآبی 

4-انرژی زیست توده

5-هیدروژن 

6-انرژی زمین گرمایی

7-انرژی اقیانوسی

 

اطلاعات موجود نشان می دهد که انرژی خورشیدی و بادی 94.7 درصد ظرفیت برقی جدید شبکه برق آمریکا را (15.8 گیگاوات از16.7 گیگاوات) در سال  2017 تشکیل داده اند. همچنین نیروگاه ها 11.8 گیگاوات سوخت فسیلی را از معادله حذف کرده اند که بیشتر این کاهش مربوط به زغال سنگ بوده است.

همچنین برای اولین بار در این کشور برق حاصل از انرژی خورشیدی و باد بیش از 10 درصد برق مصرفی این کشور را تأمین کرد. از میزان انتشار گاز دی اکسید کربن هم به میزان یک درصد کاسته شد.

همه اینها نشان می دهد که تلاش های اولیه ترامپ برای حمایت از سوخت های فسیلی، موفقیت زیادی نداشته و بازار به تدریج بدون توجه به خواست کاخ سفید به سمت انرژی های تجدیدپذیر در حرکت است.
0 0