نمونه های خواندنی و رایج از بازها
نمونه های خواندنی و رایج از بازها

بسیاری از محصولات پاک کننده مانند صابون و پاک کننده های اجاق گاز، بازها هستند. بازها، اسیدها را خنثی می کنند. قلیایی ها، بازهایی هستند که در آب محلول اند. بازهای قوی، مانند سفید کننده ها، خورنده اند و پوست را می سوزانند. بازها حاوی ذراتی به نام یون های هیدروکسید اند. هرچه یک باز یون های هیدروکسید بیشتری داشته باشد، باز قوی تری است.


بیشتر افراد فکر می کنند که نیش زنبور حاوی یک باز است اما درواقع نیش زنبور حاوی پروتئینی پیچیده است که خنثی است. به این معنی که نیش زنبور نه باز است نه اسید. زنبور پوست را با نیش تو خالی اش سوراخ می کند. سپس پروتئینی را از میان نیش پمپ می کند و آن را وارد زخم می کند. این پروتئین حاوی سمی است که باعث درد و تورم می شود.

 

سنگ آهک

سنگ آهک یک باز مهم است که از حفر معادن به دست می آید. سنگ آهک از از کربنات کلسیم تشکیل شده. سنگ آهک میلیون ها سال پیش از بقایای فشرده شده صدف دریایی و دیگر اشکال حیات دریایی تشکیل شده است. هنگامی که سنگ آهک استخراج می شود، خرد شده و برای ساخت سیمان، کود، رنگ ها، و سرامیک مورد استفاده قرار می گیرد.
0 0