آیا می دانید که
آیا می دانید که

⇐ آیا می دانید که اولین خیابان های آسفالت جهان در رم و در 170 قبل از میلاد ساخته شدند.


آیا می دانید که بیش از 80000 گونه مختلف از مورچه ها وجود دارد.

آیا می دانید که تمام سیارات منظومه شمسی می توانند داخل مشتری جا شوند.

آیا می دانید که بیش از 1،000،000 زمین می تواند در داخل خورشید جا شود.

آیا می دانید که 1100 وات توان لازم است تا انرژی یک توستر تأمین شود.

آیا می دانید که گاز طبیعی بدون بو است .(بویی به شکل مصنوعی به آن اضافه می شود تا مردم بتوانند نشتی آن را متوجه شوند)

آیا می دانید که 1 مگابایت دقیقاً 1،048،576 بایت است.

آیا می دانید که رنگین کمان را فقط می توان صبح ها و یا اواخر بعد از ظهر دید. (خورشید لازم است تا زاویه ای کمتر از 40 درجه در بالای افق داشته باشد)

آیا می دانید میوه درخت بلوط برای انسان سمی است. (اگر خورده شود می تواند به کلیه ها آسیب بزند)

آیا می دانید که همه توفان ها بالای دریاها تشکیل می شوند و می توانند تا 10 روز به طول انجامند.

آیا می دانید که گچ از فسیل پلانکتون های ریز ساخته شده است.

آیا می دانید که 80 درصد گونه های گل سرخ جهان از آسیا منشأ گرفته.

آیا می دانید که هر روز 8.5 میلیون تن آب از بحر المیت تبخیر می شود.

آیا می دانید که همه موجودات زنده روی زمین حاوی کربن اند

آیا می دانید که اقیانوس آرام بزرگ ترین اقیانوس جهان است.

آیا می دانید که 5 سال طول می کشد تا یک صدف، یک مروارید با اندازه متوسط تولید کند.

آیا می دانید که از یک درخت بلوط در پاییز به طور متوسط بیش از 700000 برگ می ریزد.

آیا می دانید که پیازها از خانواده زنبق ها هستند.

آیا می دانید که اولین امپراتوری جهان به وسیله هخامنشیان پایه گذاری شد. 40 درصد جمعیت جهان در زمان هخامنشیان در این امپراتوری ساکن بودند.

آیا می دانید که بستنی اولین بار در دربار هخامنشیان ابداع شد. در دربار هخامنشیان بستنی با استفاده از یخ درست می شد.

آیا می دانید که بزرگ ترین قتل عام تاریخ در زمان مائوتسه تونگ در چین انجام شد که طی آن 45 میلیون نفر جانشان را بیشتر بر اثر گرسنگی دادن عمدی از دست دادند.
0 0