آیا می دانید که
آیا می دانید که

آیا می دانید که صدایی که شلاق تولید می کند به خاطر این است که نوک آن سریع تر از سرعت صوت حرکت می کند.


آیا می دانید که ٪80 افرادی که رعد و برق به آنها برخورد می کند مرد هستند.

آیا می دانید که تنها عاملی که می تواند یک الماس را از بین ببرد گرمای شدید است.

آیا می دانید که یک نانو ثانیه یک میلیاردم یک ثانیه است.

آیا می دانید که فکر مردان 2 تا 3 برابر زنان تغییر می کند. (زنان مدت بیشتری طول می کشد تا تصمیم گیری کنند اما  وقتی تصمیم شان را گرفتند بیشتر احتمال دارد که به آن بچسبند و رهایش نکنند.)

آیا می دانید که همه خلبانان پروازهای بین المللی صرف نظر از هر ملیتی که داشته باشند خودشان را به زبان انگلیسی معرفی می کنند.

آیا می دانید که علمی به نام رعد و برق شناسی با واژه brontology وجود دارد که در آن به مطالعه رعد و برق پرداخته می شود.

آیا می دانید که استخراج الماس در برزیل بسیار سخت تر از استخراج الماس در آفریقا است.

آیا می دانید که یخ خشک به طور مستقیم از جامد به گاز تبدیل می شود.

آیا می دانید که کارکنان واتیکان مالیات بر درآمد نمی پردازند.

آیا می دانید که اولین شهری که برای خودش سکه طلای خاص خودش را ضرب کرد فلورانس در ایتالیا بود و این کار را در سال 1252 میلادی انجام داد.

آیا می دانید که بنزین نقطه انجماد خاصی ندارد. (می تواند در هر دمایی بین 82- و 115- سانتی گراد یخ بزند)

آیا می دانید که صوت در سنگ گرانیت 10 برابر سریع تر از هوا حرکت می کند.
0 0