آیا می دانید که
آیا می دانید که

آیا می دانید که کروکودیل ها به طور دایم مجموعه های جدیدی از دندان را جایگزین دندان های قدیمی می کنند.


آیا می دانید که خرس ها در خواب زمستانی تا 25 درصد از وزن بدنشان را از دست می دهند.

آیا می دانید که پانداها 12 ساعت در روز را صرف خوردن بامبو می کنند.

آیا می دانید که اسکلت یک فیل آفریقایی حدود 15 درصد از وزن بدنش را تشکیل می دهد.

آیا می دانید که بیش از 1600 گونه شناخته شده از ستاره های دریایی وجود دارد.

آیا می دانید که بیش از 320 گونه طوطی وجود دارد.

آیا می دانید که بیش از 40000 عضله تاندون در خرطوم یک فیل وجود دارد.

آیا می دانید که بیش از 690 گونه شناخته شده از خفاش ها وجود دارد.

آیا می دانید که بیش از 130 گونه جغد وجود دارد.

آیا می دانید که نیزه ماهی استخوان های سبز رنگ دارد.

آیا می دانید که شتر می تواند سوراخ های بینی اش را در هنگام طوفان شن کویر بسته نگه  دارد.

آیا می دانید که یک گربه می تواند به خرخر کردن خود هنگام دم و بازدم هم ادامه دهد.

آیا می دانید که تیغ های یک جوجه تیغی تازه متولد شده در 24 ساعت اول زندگی اش شروع به ظاهر شدن می کنند.

آیا می دانید که شترها می توانند 94 لیتر (25 گالن) آب را در کمتر از 3 دقیقه بنوشند.

آیا می دانید که می توانید بوی یک مرداب را از فاصله 1.6 کیلومتری حس کنید.

آیا می دانید که بیش از 2500 نوع مختلف قارچ وجود دارد.

آیا می دانید که بیش از 7000 نوع مختلف سیب وجود دارد.

آیا می دانید که لیموهای با پوست نازک آبدارترند.

آیا می دانید که به طور متوسط ​​8 نخود در غلاف وجود دارد.

آیا می دانید که کالری یک سیب زمینی بیشتر از کالری یک سیب نیست.
0 0