آیا می دانید که
آیا می دانید که

آیا می دانید که موش خرماها در شبانه روز بین 18 تا 20 ساعت می خوابند.


آیا می دانید که هواپیمای بوئینگ 747 ، 216847 لیتر (57،285 گالن) سوخت در خود نگه می دارد.

آیا می دانید که یک ویولن بیش از 70 قطعه جداگانه چوبی دارد.

آیا می دانید که یک فرد در یک سال به طور میانگین ​​بیش از 1460 خواب می بیند.

آیا می دانید که بازیافت یک ظرف شیشه ای موجب صرفه جویی در میزان انرژی ای می شود که برای تماشای تلویزیون به مدت 3 ساعت کافی است.

آیا می دانید که اثر انگشت در 18 هفتگی در جنین ایجاد می شود.

آیا می دانید که یک کرگدن می تواند سریع تر از یک مرد بدود.

آیا می دانید که شاه کبرا بزرگ ترین مار سمی جهان است و طول آن می تواند به بیش از 4 متر (13 فوت) برسد.

آیا می دانید که شیرها در طبیعت در یک سال معمولاً بیش از 20 حیوان را نمی کشند.

آیا می دانید که بابون (نوعی میمون) نر می تواند یک پلنگ را بکشد.

آیا می دانید که کرگدن در هر پایش 3 انگشت دارد.

آیا می دانید که یک میگو دارای 5 جفت پا است.

آیا می دانید که سرعت دویدن فیل ها می تواند به 40 کیلومتر در ساعت برسد.

آیا می دانید که بچه های مارهای زنگی در ماه های مرداد و شهریور متولد می شوند.

آیا می دانید که بیشتر مارها 1 ریه دارند.

آیا می دانید که شترها 3 پلک دارند که در مقابل شن و ماسه از چشم هایشان محافظت می کند.


0 0