آیا می دانید که
آیا می دانید که

آیا می دانید که 45٪ افراد روزانه از دهان شویه استفاده می کنند.


آیا می دانید که به طور متوسط ​​22 درصد تمام وعده های غذایی رستوران های جهان چیپس سیب زمینی هم دارد.

آیا می دانید که محبوب ترین رنگ مسواک رنگ آبی است.

آیا می دانید که آمریکا 19 درصد از زباله های جهان را تولید می کند.

آیا می دانید که 59٪ مردم می گویند ظاهر متوسطی دارند.

آیا می دانید که 53٪ زنان بدون آرایش خانه را ترک نمی کنند.

آیا می دانید که 44٪ مردم یک استخوان شکسته دارند.

آیا می دانید که 9٪ مردم از خیر وعده صبحانه می گذرند.

آیا می دانید که تولید کنندگان شکلات 40 درصد بادام جهان را مورد استفاده قرار می دهند.

آیا می دانید که 90٪ مردم برای بیدار شدن از خواب به زنگ ساعت وابسته اند.

آیا می دانید که 21 درصد افراد صبح ها رختخوابشان را جمع نمی کنند.

آیا می دانید که دلیل شماره 1 افراد برای خرید تلفن همراه ایمنی است.

آیا می دانید که مصرف سرانه پنیر در فرانسه از همه کشورها بیشتر است.

آیا می دانید که هر سال بیش از 50،000 زمین لرزه در زمین رخ می دهد.
0 0