آیا می دانید که
آیا می دانید که

آیا می دانید که کانادا بیشتر از همه کشورهای جهان دریاچه دارد.


آیا می دانید که بزرگ ترین جزیره دریای مدیترانه سیسیل است.

آیا می دانید که 90٪ از تمام فعالیت های آتشفشانی در اقیانوس ها رخ می دهد.

آیا می دانید که بزرگ ترین منبع درآمد اسپانیا از گردشگری است.

آیا می دانید که شرکت کوکا کولا به وسیله ژوزف بیدنهان (Joseph A Biedenharn) تأسیس شد.

آیا می دانید که اولین کشوری در جهان که به زنان اجازه رأی دادن داد نیوزیلند بود.

آیا می دانید اولین پرش با چتر نجات از هواپیما در سال 1918 و در فرانسه انجام گرفت.

آیا می دانید که اولین کتاب با جلد کاغذی به وسیله انتشارات پنگوئن در سال 1935 چاپ شد.

آیا می دانید که اولین تاکسی سرویس در نیویورک و در سال 1907 آغاز به کار کرد.

آیا می دانید که آسانسور در سال 1850 اختراع شد.

آیا می دانید که اولین مسواک در سال 1498 اختراع شد.

آیا می دانید که عسل در مدت 20 دقیقه از زمان خورده شدن وارد جریان خون می شو.د

آیا می دانید که وزن مغز 2 درصد وزن بدن ما است درحالی که 20٪ تمام اکسیژنی که تنفس می کنیم را مصرف می کند و 15٪ جریان خون بدن مربوط به مغز است.

آیا می دانید که هر سلول قرمز خون به طور متوسط ​​4 ماه زندگی می کند و قبل از بازگشت به مغز استخوان و مرگ در آن جا، 75،000 بار بین ریه ها و بافت های دیگر سفر می کند.

آیا می دانید که سخت ترین ماده بدن انسان مینای دندان است.
0 0