سیستم GPS
سیستم GPS

دستگاه های سیستم تعیین موقعیت جهانی ((GPS را می توان در همه جا یافت - آنها در اتومبیل، قایق، هواپیما و حتی در تلفن های همراه مورد استفاده قرار می گیرند. گیرنده های GPS دستی به وسیله کوهنوردان، مساحان (نقشه برداران)، نقشه کش ها و افراد دیگری که نیاز دارند بدانند کجا هستند حمل می شوند.


هشت نکته ای که لازم است درباره GPS ها بدانید
سیستم تعیین موقعیت جهانی از 31 ماهواره در 20200 کیلومتری (12500 مایلی یا 10900 مایل دریایی) بالای زمین تشکیل شده است. ماهواره ها در فواصلی در مدار قرار گرفته اند که در هر زمانی دست کم شش ماهواره برای کاربران در هر جای جهان قابل رؤیتند. ماهواره ها به طور مداوم موقعیت ها و داده های مربوط به وقت و ساعت را برای کاربران در سراسر جهان منتشر می کنند.


دستگاهGPS  با استفاده از یک گیرنده قابل حمل یا دستی داده ها را از نزدیک ترین ماهواره ها می گیرد و به این ترتیب محل دقیق یک مکان (معمولاً طول و عرض جغرافیایی آن)، ارتفاعش، سرعت و وقت (ساعت) آن را تعیین می کند. (در جی پی اس موقعیت اشیا با استفاده از هندسه مثلث تعیین می شود. درواقع پایه جی پی اس همین تشکیل مثلث سه گوش از مبدأ ماهواره ها است.) با این"مثلث- "
triangulate، گیرنده GPS فاصله را با استفاده از زمان سفر سیگنال های رادیویی اندازه گیری می کند. همراه با فاصله، شما لازم است بدانید که ماهواره ها دقیقاً در کجای فضا قرار دارند. اطلاعاتی که جی پی اس می گیرد در سراسر شبانه روز و در هر نقطه از جهان در دسترس است و وابسته به آب و هوا نیست.


دسترس گزینشی برای جی پی اس های نظامی باعث می شد سیستم تعیین موقعیت جهانی عمومی دقت کمتری نسبت به  GPS های نظامی داشته باشند. اما این جی پی اس های نظامی در اول می سال 2000 خاموش شدند. بنابراین دستگاه جی پی اسی که از فروشندگان خرد می خرید به همان دقت دستگاه هایی است که امروزه در ارتش به عنوان مثال آمریکا مورد استفاده قرار می گیرند.


بسیاری از دستگاه های دستی سیستم تعیین موقعیت جهانی حاوی نقشه های پایه ای از یک منطقه از زمین هستند اما بیشترشان برای دانلود اطلاعات اضافی و فرعی برای مناطق خاص به یک رایانه متکی هستند.

 
جی پی اس ها در دهه 1970 میلادی به وسیله وزارت دفاع آمریکا توسعه داده شدند برای این که واحد های نظامی همیشه بتوانند موقعیت دقیق خود و محل واحدهای دیگر را بفهمند. سیستم تعیین موقعیت جهانی (GPS) به پیروزی ایالات متحده در جنگ خلیج فارس در سال 1991 کمک کرد. در طول عملیات طوفان صحرا، وسایل نقلیه نظامی برای تعیین مسیر در شب در و در بیابان به سیستم GPS وابسته بودند.


استفاده از سیستم تعیین موقعیت جهانی (GPS) برای کل جهان آزاد است.

 

با این که استفاده از سیستم جی پی اس آزاد است اما ارتش آمریکا می گوید قابلیتش را برای جلوگیری از استفاده دشمنانش از آن حفظ می کند .


امروزه سیستم تعیین موقعیت جهانی به عنوان بخشی از سیستم های ناوبری در وسایل نقلیه و تلفن های همراه گنجانده شده و میزان استفاده از سیستم تعیین موقعیت جهانی انفجارآمیز است.
0 0