جنگل های آمازون در کدام کشور واقع شده است؟
جنگل های آمازون در کدام کشور واقع شده است؟

جنگل های آمازون


جنگل های آمازون در کدام کشور واقع شده است؟

  • آرژانتین
  • برزیل
  • کلمبیا
  •  ونزوئلا

جنگل های بارانی آمازون در شمال آمریکای جنوبی و در کشور برزیل واقع است. این جنگل ها 5956972 کیلومتر مربع و حدود 40 درصد از کشور برزیل را می پوشانند.

جنگل های بارانی آمازون از اقیانوس اطلس در شرق شروع می شود و به مرزهای غربی خود در رشته کوه های آند می رسد. مرز شمالی آن ارتفاعات گویان است و مرز جنوبی اش فلات مرکزی برزیل است. مناطق بزرگی از جنگل های بارانی آمازون در قرن بیستم مسکونی شدند و وسعت جنگل های انبوه کاهش یافت چراکه مهاجران زمین ها را از درختان پاک کردند.
0 0