اگر دچار اضطراب یا افسردگی هستید صبح ها ″چای زعفران″ بنوشید
اگر دچار اضطراب یا افسردگی هستید صبح ها ″چای زعفران″ بنوشیداگر دچار اضطراب یا افسردگی هستید صبح ها "چای زعفران" بنوشید

🔸شادی آور
🔹ضد آلزایمر
🔸پیشگیری از سرطان
🔹تسکین دردهای شکمی
🔸ضد اضطراب و افسردگی
🔹پیشگیری از فشار خون بالا


0 0