از بوی بد دهان رنج میبرید؟
از بوی بد دهان رنج میبرید؟از بوی بد دهان رنج میبرید؟

👌کافیست یک برش از خیار را روی زبانتان قرار داده و 30 ثانیه بین زبان و سقف دهان بفشارید !

👈خیار، باکتریهای عامل بوی بد دهان را نابود میکند !


0 0