دختری به نام خدیجه ویلیام
دختری به نام خدیجه ویلیامدختری به نام خدیجه ویلیام که در تصویر مشاهده میکنید یک بی خانمان بود که 12 مدرسه عوض کرد و خانه اش میان آشغال ها و خلافکار ها بود اما با تلاش از 20 دانشگاه بورسیه به هاروارد گرفت.


0 0