گاهی ساعت مچی را برعكس ببنديد
گاهی ساعت مچی را برعكس ببنديدگاهی ساعت مچی را برعكس ببنديد، با دست غیرمعمول مسواک بزنید، با دست مخالف صبحانه بخورید!

مغز را به چالش بكشيد تا عصبها مجبور به ساخت مسيرهای جديد شوند تا آلزایمر نگیرید!


0 0