آیا تا به حال دچار شکست عشقی شده اید؟
آیا تا به حال دچار شکست عشقی شده اید؟

چرا شکست عشقی عذاب آور است و راه التیام آن چیست؟


آیا تا به حال دچار شکست عشقی شده اید؟

عشق باعث آسیب پذیر شدن می شود اما شکست عشقی و جدایی عذاب آور هستند.

حتی فراتر از احساسات. محققان می گویند اگر دچار یک جدایی بسیار احساسی شده اید سیستم ایمنی بدنتان ممکن است ضربه سنگینی بخورد.

جدای از کسی که دوستش دارید باعث می شود احساس غم و تنهایی کنید، حتی اگر خودتان خواسته باشید! زمان آسیب ها را التیام می بخشد و افراد دوباره ریکاوری می شوند اما دوره زمانی بازیابی به این بستگی دارد که فرد تا چه اندازه درگیر افکار مرتبط با کسی که از او جدا شده بماند.

تحقیقات نشان داده پریشانی حاصل از جدایی می تواند خود را به صورت خشم یا ضعف نشان دهد اما در هر دو حالت این افکار با احساس تنهایی، افسردگی و ضعیف شدن سیستم ایمنی بدن همراه خواهند بود.

احتمالا هورمون های استرس مقصر اصلی هستند. سلول های ایمنی بدن حاوی گیرنده هایی هستند که به بسیاری از هورمون ها واکنش نشان می دهند از جمله بعضی که با استرس، افسردگی و دیگر پاسخ های هیجانی حاصل از شکست در ارتباط هستند.

اگر ناراحتی حاصل از جدایی باعث شود سطح هورمون های استرستان برای هفته ها و یا حتی ماه ها بالا بماند این می تواند منجر به التهاب شود - و همچنین تغییر در میکروبیوم روده- که در نتیجه ایمنی بدنتان در برابر پاتوژن های مرتبط با بیماری کاهش می یابد. موضوع اصلی تنش روانی است، بعد از جدایی غم و اندوهتان هر چه بیشتر باشد و این احساسات هر چه بیشتر طولبکشد ضربه ای که سیستم ایمنی تان می خورد نیز شدیدتر است.

بعد از ماه ها و یا حتی سال ها، رابطه شما و شریکتان ممکن است به شدت از نظر احساسی و یا حتی بیولوژیکی با هم مرتبط شده باشید. مغز و بدنتان به شدت عادت کرده که او همیشه کنارتان باشد و در نتیجه همین که او را از دست می دهید خواب، اشتها و حتی تنظیم دمای بدنتان ممکن است دچار اختلال شوند.

درست مانند سیاره ای که از مدارش خارج شده باشد شما نیز بعد از جدایی تعادل قبل را (تا مدتی) نخواهید داشت.


از سوی دیگر کسانی که بعد از جدایی احساس خلاص شدن یا شادی دارند بعید است شاهد تاثیرات منفی روی سیستم ایمنی باشند.

برای اینکه خود را از تمام این جراحت های بعد از جدایی محافظت کنید سعی کنید از سر خود بیرون بیایید و وارد شرایط اجتماعی شوید که شما را با دوستان نزدیک و خانواده مرتبط می کند. افرادی که زمان بیشتری را با دیگران می گذرانند، اجتماعی تر هستند و کسانی که با عزیزانشان مکالمات بیشتری دارند کمتر در خطر آسیب سیستم ایمنی بدن قرار دارند.


0 5

دانستنی های زناشویی و جنسی<
دانستنی های زناشویی و جنسی
0   دنبال کننده
بازدید از کانال