مثلث برمودا که بنام ″مثلث شیطان″ هم شناخته می شود
مثلث برمودا که بنام ″مثلث شیطان″ هم شناخته می شودمثلث برمودا که بنام "مثلث شیطان" هم شناخته می شود ، حدود منطقه ای در ناحیه غربی اقیانوس اطلس شمالی است که گفته میشود بیش از 50کشتی و 21 هواپیما به طرز مرموزی در این منطقه ناپدید شده یا از بین رفته اند !

این محدوده به طور دقیق دارای شکل مثلث نیست و فقط ظاهری شبیه به مثلث دارد . برپایه اطلاعات نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا ، مثلث برمودا بسیار خطرناک بوده و گفته می شود موجودات ناشناخته و ماوراءالطبیعه در آن وجود دارند. صندوق جهانی طبیعت ، در پژوهشی در سال 1997 فهرست 10 منطقه ی خطرناک برای کشتی رانی را اعلام کرد که مثلث برمودا یکی از آن ها بود.
بعضی از خلبانان ادعا می کنند که در حالی که از روی مثلث برمودا حرکت می کنند زمان را از دست می دهند !

مثلث برمودا تا سال 1918 ناشناخته بود.کریستف کلمب اولین کسی بود که وقایع عجیب و غریب در این منطقه را ثبت کرد...


0 0