پاک کردن آرایش صورت با استفاده از صابون های معمولی و آب
پاک کردن آرایش صورت با استفاده از صابون های معمولی و آبآیا میدانید؟!

💡پاک کردن آرایش صورت با استفاده از صابون های معمولی و آب اشتباه است!

این کار باعث خشکی،کدری و تیرگی پوست صورت میشود


0 0