تعبیر خواب آدم کشی
 تعبیر خواب آدم کشی

تعبیر خواب آدم کشی


تعبير خواب آدم کشی به روايت آنلي بيتون

 اگر در خواب ديديد به دست كسى كشته شده ‏ايد، معنى آن اين است كه عمرى طولانى و پر ثمر خواهيد داشت.0 0