آسیب شدید به چشمان توسط تلفن های همراه (موبایل)
آسیب شدید به چشمان توسط تلفن های همراه (موبایل)این زن جوان بنام «چن» به مدت 2 سال از تلفن همراه خود در حالی که نور صفحه آن را در بالاترین وضعیت قرار داده بود، استفاده می‌کرد که باعث آسیب شدید به چشمان او شد

این آسیب به قدری شدید بود که بنا بر گفته چشم پزشکان بیش از 500 حفره در قرنیه چشم چن ایجاد شده بود. چشم پزشکان در تشریح شدت آسیب وارد شده به چشم این دختر، آن را به «پخته شدن در مایکروفر» تشبیه کردند!


0 0