سعید روستایی کارگردان «متری شیش و نیم» به انتشار نسخه قاچاق فیلمش واکنش نشان داد
سعید روستایی کارگردان «متری شیش و نیم» به انتشار نسخه قاچاق فیلمش واکنش نشان دادسعید روستایی کارگردان «متری شیش و نیم» به انتشار نسخه قاچاق فیلمش واکنش نشان داد

عید روستایی کارگردان سینما در پی انتشار نسخه قاچاق فیلم «متری شیش و نیم» در صفحه شخصی خود لب به اعتراض گشود و اینگونه نوشت:

«حدود بیست سال از زمانی که نسخه‌ی بی‌کیفیت فیلم‌ها داخل بسته‌بندی‌های بی‌قواره کنار خیابان‌ها به فروش می‌رسید، گذشته. در این بیست سال تکنولوژی چند برابر هزاره‌های سابق پیش رفته، سینما قلب ماهیت یافته، مجاز و واقعیت روی پرده‌ها غیرقابل تفکیک شده، اما ما هنوز پا در گِل رسیدن به حقوق اولیه‌ی خود هستیم.

«نسخه‌ی بازبینی ارشاد» چطور به دست شبکه‌های ماهواره‌ای رسیده؟ رسم امانت چه شد؟ دلخور از این نیستم که در این تنگنای اقتصادی، کسانی بی‌مزد و منت به تماشای فیلم بنشینند و اوقات خود را خوش کنند. دلخوری این‌جاست که بی‌رسمی ممیزان و خیانت در امانت عادی شود.

به آن‌ها که نسخه‌ی غیرقانونی فیلم را دیده یا خواهند دید می‌گویم سرتان سلامت و به آن‌ها که محصول خون‌دل خورده‌ی ما را روانه‌ی بازار کرده‌اند عرض می‌کنم روی‌تان سیاه، راه و رسم‌تان مرده و بی‌رهرو باد.»

منبع : yjc.ir


0 0