تعبیر خواب شرم

تعبیر خواب شرم


تعبير خواب شرم به روايت محمدبن سیرین
شرم داشتن به خواب ، دلیل بر ایمان است. 
تعبير خواب شرم به روايت جابرمغربی
شرم داشتن به خواب از کاری که فساد دین در آن بود، دلیل بر نقصان ایمان بود در کاری که خیر و صلاح بود، دلیل است بر زیادی ایمان. 0 0

0 نظر

هیچ دیدگاهی برای این مورد ثبت نشده است

برای ارسال نظر باید ابتدا وارد شوید یا ثبت نام کنید