خدا، چيست؟ کيست؟ کجاست؟ دکتر انوشه

خدا، چيست؟ کيست؟ کجاست؟ راه زندگی بهتر رو پیدا کن...دکتر انوشهخدا، چيست؟ کيست؟ کجاست؟

خدا در دستیست که به یاری میگیری،

 درقلبیست که شاد میکنی،

درلبخندیست که به لب مینشانی،

خدا درعطر خوش نانیست که به دیگری میدهی،

 در جشن و سروریست که برای دیگران بپا میکنی،

 آنجاست که عهد میبندی و عمل میکنی،

 خدا ؛ در تو، باتو، و برای توست ...

راه زندگی بهتر رو پیدا کن...
0 5

0 نظر

هیچ دیدگاهی برای این مورد ثبت نشده است

برای ارسال نظر باید ابتدا وارد شوید یا ثبت نام کنید